Nederlands English Deutsch Français

Aanvullende voorwaarden

Bezoekadres winkel

Lifestyle Bloemen
Forel 2B
3225 PA Hellevoetsluis

Openingstijden:
Vanaf maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur
En elke zaterdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Tel: 0181-850137
E-mail: info@lifestylebloemen.nl

KvK-nummer: 
Btw-identificatienummer: 

Herroepingrecht
Voor het product, bloemen en planten, is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn.
Voor aanvullende producten die niet aan bederf onderhevig zijn, geldt dat u deze alleen kunt retourneren als u zowel besteller als ontvanger van het aanvullende artikel bent (afleveradres = uw eigen adres).
Retourneren dient te geschieden conform artikel 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Aanvullende instructies voor retourneren: een aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. Verstuur het alstublieft in beschermende verpakking. Vermeld indien mogelijk het ordernummer. Dit bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de bestelling.

Bevestiging bestellen
Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

Bezorgadres
De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen
Na het plaatsen van de bestelling kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren
Na het plaatsen van de bestelling is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

Overmacht
Lifestyle Bloemen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Lifestyle Bloemen de verplichtingen opschorten.

Levering
Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Klachtenprocedure
De klachtenprocedure staat vermeld op www.lifestylebloemen.nl. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij u (de consument) het boeket te tonen bij ons in de winkel.

Garantie
Lifestyle Bloemen biedt de consument op het geleverde 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie.
Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is.

Betalen
Bestelling via de elektronische weg kunnen als volgt worden betaald:
Met iDEAL en op rekening.

Privacy statement
Het privacy reglement staat vermeld op de website www.lifestylebloemen.nl (onderaan iedere pagina)..